Жол қосу



1-10 дан 188


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Ауыл әлеуметтік инфрақұрылымын инновациялық негізде дамыту механизмі (Ақмола облысының деректері негізінде)

Авторлар: Женсхан, Дарима

Зерттеу жұмысының мақсаты - ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымының біртұтас жүйесін құру мен оны инновациялық негізде дамытудың механизмін қалыптастыру бойынша тиісті ұсыныстар дайындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Ежелгі Қазақстан тарихының тарихнамасы (палеолиттен ерте орта ғасырларға дейін)

Авторлар: Байгунаков, Досбол Сулейменович

Зерттеу жұмысының мақсаты - ежелгі Қазақстан тарихын зерделеген еңбектерге тарихнамалық талдау жүргізіп, алынған нәтижелері мен ғылыми жетістіктерін саралау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии в городе Астана с оценкой качества жизни больных и обоснованием путей оптимизации оказания специализированной медицинской помощи

Авторлар: Джумахаева, Алия Сериковна

В работе представлена эпидемиологическая характеристика эпилепсии в г. Астане. Предложены пути оптимизации оказания противоэпилептической помощи

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Ақмола облысының уран өндіретін өңірілерінде тіршілік ететін тышқан тәріздес кемірушілерді цитогенетикалық зерттеу

Авторлар: Алтаева, Нұрсұлу Закирияевна

Жұмыс мақсаты - Ақмола облысының уран өндіретін аймағында мекендейтін тышқан тәріздес кемірушілердің тіршілік ету ортасының радиациялық жағдайын зерттеу және оларға әсер ететін техногендік ластанудың цитогенетикалық салдарын бағалау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Эффективность осенней плоскорезной обработки почвы под ячмень и овес на южных карбонатных черноземах Целиноградской области

Авторлар: Ахметов, Курсан Азнабаевич

6

Авторефераттар


Агротехническая оценка зернопаровых севооборотов на южных карбонатных черноземах Целиноградской области

Авторлар: Шрамко, Николай Васильевич

7

Авторефераттар


Водоиспытание и изучение элементов агротехники возделывания однолетних трав в Целиноградской области

Авторлар: Васильев, В.К.

8

Авторефераттар


Влияние способов посева,густоты стояния растений и орошения на урожай кукурузы в Целиноградской области

Авторлар: Возыка, Н.С.

9

Авторефераттар


Система обработки целинных южных карбонатных черноземов под пшеницу в Целиноградской области

Авторлар: Жигайлов, В.В.

10

Авторефераттар


Опыт изучения пиемов почвозащитной обработки южных карбонатных черноземов в Целиноградской области

Авторлар: Зинченко, И.Г.




1-10 дан 188

Іздеу нәтижелерін нақтылау