Add Row1-10 from 179


Results:

1

Abstracts


Ауыл әлеуметтік инфрақұрылымын инновациялық негізде дамыту механизмі (Ақмола облысының деректері негізінде)

Author: Женсхан, Дарима

Зерттеу жұмысының мақсаты - ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымының біртұтас жүйесін құру мен оны инновациялық негізде дамытудың механизмін қалыптастыру бойынша тиісті ұсыныстар дайындау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

2

Abstracts


Ежелгі Қазақстан тарихының тарихнамасы (палеолиттен ерте орта ғасырларға дейін)

Author: Байгунаков, Досбол Сулейменович

Зерттеу жұмысының мақсаты - ежелгі Қазақстан тарихын зерделеген еңбектерге тарихнамалық талдау жүргізіп, алынған нәтижелері мен ғылыми жетістіктерін саралау болып табылады

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

3

Abstracts


Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии в городе Астана с оценкой качества жизни больных и обоснованием путей оптимизации оказания специализированной медицинской помощи

Author: Джумахаева, Алия Сериковна

В работе представлена эпидемиологическая характеристика эпилепсии в г. Астане. Предложены пути оптимизации оказания противоэпилептической помощи

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

4

Abstracts


Ақмола облысының уран өндіретін өңірілерінде тіршілік ететін тышқан тәріздес кемірушілерді цитогенетикалық зерттеу

Author: Алтаева, Нұрсұлу Закирияевна

Жұмыс мақсаты - Ақмола облысының уран өндіретін аймағында мекендейтін тышқан тәріздес кемірушілердің тіршілік ету ортасының радиациялық жағдайын зерттеу және оларға әсер ететін техногендік ластанудың цитогенетикалық салдарын бағалау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

5

Abstracts


Эффективность осенней плоскорезной обработки почвы под ячмень и овес на южных карбонатных черноземах Целиноградской области

Author: Ахметов, Курсан Азнабаевич

6

Abstracts


Агротехническая оценка зернопаровых севооборотов на южных карбонатных черноземах Целиноградской области

Author: Шрамко, Николай Васильевич

7

Abstracts


Водоиспытание и изучение элементов агротехники возделывания однолетних трав в Целиноградской области

Author: Васильев, В.К.

8

Abstracts


Влияние способов посева,густоты стояния растений и орошения на урожай кукурузы в Целиноградской области

Author: Возыка, Н.С.

9

Abstracts


Система обработки целинных южных карбонатных черноземов под пшеницу в Целиноградской области

Author: Жигайлов, В.В.

10

Abstracts


Опыт изучения пиемов почвозащитной обработки южных карбонатных черноземов в Целиноградской области

Author: Зинченко, И.Г.
up

1-10 from 179

UPDATE RESULTS