Add Row1-10 from 56


Results:

1

Abstracts


Совершенствование системы управления сбытом сельскохозяйственной продукции (на материалах Северо-Казахстанской области)

Author: Омурзаков, Тюлюбек Казенович

Объектом исследования выступают совокупность экономических и организационных проблем возникающие в системе управления сбытом сельскохозяйственной продукции региона

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

2

Abstracts


Разработка математических моделей государственного бюджета (на примере бюджета Северо-Казахстанской области)

Author: Шинтемирова, Айгуль Ураловна

В работе дано теоретическое обобщение необходимости использования математических моделей планирования и управления потоками бюджетных средств

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

3

Abstracts


Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру (Солтүстік Қазақстан облысының материалдары бойынша)

Author: Тұралин, Әміржан Зеледенұлы

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу болып табылады

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

4

Abstracts


Ұлттық мектептер мен мұғалім кадрларының тың игеру жылдарындағы тағдыры (Солтүстік Қазақстан өңірі мысалында 1954-1970 жж.)

Author: Турунтаева, Айкерим Амировна

Жұмыс мақсаты: тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Целиноград облыстарында қалыптасқан білім беру жүйесін экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларында болған өзгерістермен сабақтастыра талдау жасау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

5

Abstracts


Солтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың құйрықты қылшық жүнді қозыларының өнімділігін арттырудың технологиясы

Author: Анарбаев, Дарбек

6

Abstracts


Аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қаржылық аспектілері (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде)

Author: Жолмырзаева, Гүлбахша Алиядиновна

7

Abstracts


Влияние биологически активных веществ на повышение воспроизводительной функции коров в условиях Северо-Казахстанской области

Author: Касеинов, Бакумбай Рахимжанович

8

Abstracts


Разработка региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (на примере Северо-Казахстанской области)

Author: Кушумбаев, Агибай Багыткиреевич

9

Abstracts


Роль кооперации в развитии агропромышленного комплекса (на материалах Северо-Казахстанской области)

Author: Легостаева, Любовь Валентиновна

10

Abstracts


Солтүстік Қазақстанда жүнді және етті-жүнді қой тұқымдарынан өнім өндірудің селекциялық негіздері

Author: Нарбаев, Серік
up

1-10 from 56