Добавить строку1-10 из 55


Результатов:

1

Авторефераты


Совершенствование системы управления сбытом сельскохозяйственной продукции (на материалах Северо-Казахстанской области)

Автор: Омурзаков, Тюлюбек Казенович

Объектом исследования выступают совокупность экономических и организационных проблем возникающие в системе управления сбытом сельскохозяйственной продукции региона

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

2

Авторефераты


Разработка математических моделей государственного бюджета (на примере бюджета Северо-Казахстанской области)

Автор: Шинтемирова, Айгуль Ураловна

В работе дано теоретическое обобщение необходимости использования математических моделей планирования и управления потоками бюджетных средств

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

3

Авторефераты


Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру (Солтүстік Қазақстан облысының материалдары бойынша)

Автор: Тұралин, Әміржан Зеледенұлы

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу болып табылады

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

4

Авторефераты


Ұлттық мектептер мен мұғалім кадрларының тың игеру жылдарындағы тағдыры (Солтүстік Қазақстан өңірі мысалында 1954-1970 жж.)

Автор: Турунтаева, Айкерим Амировна

Жұмыс мақсаты: тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Целиноград облыстарында қалыптасқан білім беру жүйесін экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларында болған өзгерістермен сабақтастыра талдау жасау

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

5

Авторефераты


Солтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың құйрықты қылшық жүнді қозыларының өнімділігін арттырудың технологиясы

Автор: Анарбаев, Дарбек

6

Авторефераты


Аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қаржылық аспектілері (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде)

Автор: Жолмырзаева, Гүлбахша Алиядиновна

7

Авторефераты


Влияние биологически активных веществ на повышение воспроизводительной функции коров в условиях Северо-Казахстанской области

Автор: Касеинов, Бакумбай Рахимжанович

8

Авторефераты


Разработка региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (на примере Северо-Казахстанской области)

Автор: Кушумбаев, Агибай Багыткиреевич

9

Авторефераты


Роль кооперации в развитии агропромышленного комплекса (на материалах Северо-Казахстанской области)

Автор: Легостаева, Любовь Валентиновна

10

Авторефераты


Солтүстік Қазақстанда жүнді және етті-жүнді қой тұқымдарынан өнім өндірудің селекциялық негіздері

Автор: Нарбаев, Серік
1-10 из 55

УТОЧНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ