Жол қосу1-10 дан 152


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Системные преобразования межбюджетных отношений в Казахстане (на примере местного бюджета Мангистауской области)

Авторлар: Абдешов, Даулен Дорал - улы

2

Авторефераттар


Формирование и развитие рыночной системы ценообразования на продукцию предприятий перерабатывающей сферы АПК Казахстана (на материалах Мангистауской области)

Авторлар: Сухова, Галина Серафимовна

3

Авторефераттар


Денсаулық сақтау саласын басқарудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін жетілдіру (ОҚО мысалында)

Авторлар: Тайбек, Жазира Қойшыманқызы

4

Авторефераттар


Гигиеническая оценка состояния окружающей среды и здоровья населения региона нефтегазового комплекса Мангистауской области

Авторлар: Утесинов, Бекмурат Бухарович

5

Авторефераттар


Оптимизация транспортно-логистической цепи поставок грузов (на примере порта Актау)

Авторлар: Чажабаева, Маржан Маликовна

6

Авторефераттар


Тұрғын үй нарығының даму жағдайы (Маңғыстау облысы материалында)

Авторлар: Қонысбаева, Айымжан Айтуаровна

Зерттеудің мақсаты тұрғын үй нарығындағы субъектілер мен объектілердің қызмет етуіндегі қиыншылықтар, кемшіліктердің анықталуы негізінде тұрғын үй нарығын әрі қарай жетілдіре отырып, дамытудың экономикалық механизімін әзірлеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Жылқы тұқымдарының ұрығын сақтау мен сұйылту орталарын жетілдіру

Авторлар: Тугельбаева, Айнакул Кенесбайқызы

Зерттеудің негізгі мақсаты жылқы шаруашылығында қолдан ұрықтандыру технологиясын жетілдіруде ұрықтап әбден қатыруда хитозан сукцинатын синтетикалық ортада пайдалану арқылы ұрық сапасын сақтап, ұрық микрофлорасын арттыруда, асыл тұқымды айғыр ұрығының доза шығымы мен биенің ұрықтануына әсерін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Разработка гелиотехнологии разогрева и сбора амбарной нефти (на примере "Узень" Мангистауской области)

Авторлар: Юнусов, Нусратулла Хайрулович

Цель работы: разработать экологически эффективную энергосберегающую гелиотехнологию разогрева и сбора амбарной нефти

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Повышение эффективности экономического роста (на материалах Мангистауской области)

Авторлар: Жанбырбаева, Саним Мамановна

Предметом исследования являются процессы экономического роста и факторы, влияющие на повышение его эффективности

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Асқар Тоқмағамбетов шығармаларындағы заман шындығы (кейіпкер және көркемдік жинақтау)

Авторлар: Дауренбаева, Айсулу Алиповна

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - Асқар Тоқмағамбетовтың шығармашылығы, оның қалыптасу, кемелдену кезеңдерін, поэзиясына негізгі арқау еткен тақырыптарды игерудегі мүмкіндігі мен ізденістерін, жетістіктерін бүгінгі күн тұрғысынан зерделеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 152

Іздеу нәтижелерін нақтылау