Жол қосу1-10 дан 450


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Қазақ баспасөзіндегі оралмандар мәселесі: тарихи талдау (1991-2009 жж.)

Авторлар: Шуршитбай, Бейбитгул

Қазақ диаспорасының тарихи отаны Қазақстанға оралуы тарихын бүгінгі тарих ғылымы талабына сай, жаңа методологиялық көзқарас тұрғысынан талдау жасай отыра, баспасөзде оралмандар мәселесінің қозғалуын зерделеу басты мақсат болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Оралмандардың ауызекі сөйлеу тілі ерекшеліктері

Авторлар: Абишева, Рыскен Рахымовна

Жұмыстың мақсаты: атажұрты Қазақстанға көшіп келген оралман қазақтардың ауызекі сөйлеу тіл ерекшеліктерін аңықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Автокөлік жолдарын салу және жөндеу шығындарының есебі мен аудиті (Батыс Қазақстан облысы мәліметтері негізінде)

Авторлар: Нуркашева, Нурсулу Султанияровна

4

Авторефераттар


Совершенствование экономических методов государственного управления сельскохозяйственным производством (на материалах Западно-Казахстанской области)

Авторлар: Нурушев, Булат Тюлегенович

5

Авторефераттар


Вегетативные и нейрогуморальные аспекты акупунктурной аналгезии хирургической боли

Авторлар: Тулеусаринов, Ахметбек Мусабаланович

6

Авторефераттар


Морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности воинских коллективов Пограничной службы КНБ РК, укомплектованных военнослужащими по контракту

Авторлар: Утяпов, Шинтас Сарбасович

Цель исследования: на основе выявленных особенностей морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности воинских коллективов

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Влияние способов подготовки клубней к посадке на урожай и качество картофеля в условиях Западно-Казахстанской области

Авторлар: Коблан, Ержигит Капсыикұлы

Основная цель исследований : изучить возможность получения раннего урожая картофеля и повышения качества клубней картофеля в зоне Западно-Казахстанской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Продуктивность и качество картофеля сортов различной скороспелости в условиях Западно-Казахстанской области

Авторлар: Нургалиева, Гульбарам Кикбаевна

Работа посвящена расширению круга сортов картофеля и поиску новых более продуктивных по товарному качеству клубней, адаптированных к условиям Западно-Казахстанской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Влияние гербицидов на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в условиях Западно-Казахстанской области

Авторлар: Бимуханова, Асель Ахметкалиевна

Цель работы - разработка эффективных мер борьбы с сорной растительностью

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


С. Мәуленов өлеңдеріндегі теңеу

Авторлар: Бекбосынова, Асия Хасанқызы

Зерттеу жұмысының мақсаты - Сырбай Мәуленов өлеңдеріндегі теңеулерді тілдік, функционалды стильдік, ұлттық таным және ішінара когнетивті тұрғыдан талдау болды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 450

Іздеу нәтижелерін нақтылау