1-10 дан 294


Нәтижелері:

1

Кітап

Болалик

Авторлар: Ойбек

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 220
Қаралулар саны: 51

2

Кітап

Бобирнома, Бабур-наме

Авторлар: Бобир

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 322
Қаралулар саны: 85

3

Кітап

Асарлар

Авторлар: Ойбек

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 38
Қаралулар саны: 10

4

Кітап

Асарлар

Авторлар: Айний, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 9
Қаралулар саны: 9

5

Кітап

Ер

Авторлар: Абдураҳмон аш-Шарҳовий

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 14
Қаралулар саны: 15

6

Кітап

Қисқача таржимаи ҳолим

Авторлар: Айний, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 190
Қаралулар саны: 34

7

Кітап

Ҳамсуҳбатлар

Авторлар: Анорбоев, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 44
Қаралулар саны: 11

8

Кітап

Отамдан қолган далалар

Авторлар: Мурод, Т.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 191
Қаралулар саны: 16

9

Кітап

Морфология ва лексика тарихидан қисқача очерк, Краткий очерк из истории морфологии и лексики

Авторлар: Муталлибов, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 26
Қаралулар саны: 24

10

Кітап

Темиртанлар

Авторлар: Дўстмуҳамедов, Қ.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 12
Қаралулар саны: 101-10 дан 294