Жол қосу1-10 дан 55


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Совершенствование системы управления сбытом сельскохозяйственной продукции (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Омурзаков, Тюлюбек Казенович

Объектом исследования выступают совокупность экономических и организационных проблем возникающие в системе управления сбытом сельскохозяйственной продукции региона

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Разработка математических моделей государственного бюджета (на примере бюджета Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Шинтемирова, Айгуль Ураловна

В работе дано теоретическое обобщение необходимости использования математических моделей планирования и управления потоками бюджетных средств

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру (Солтүстік Қазақстан облысының материалдары бойынша)

Авторлар: Тұралин, Әміржан Зеледенұлы

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Ұлттық мектептер мен мұғалім кадрларының тың игеру жылдарындағы тағдыры (Солтүстік Қазақстан өңірі мысалында 1954-1970 жж.)

Авторлар: Турунтаева, Айкерим Амировна

Жұмыс мақсаты: тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Целиноград облыстарында қалыптасқан білім беру жүйесін экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларында болған өзгерістермен сабақтастыра талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Солтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың құйрықты қылшық жүнді қозыларының өнімділігін арттырудың технологиясы

Авторлар: Анарбаев, Дарбек

6

Авторефераттар


Аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қаржылық аспектілері (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде)

Авторлар: Жолмырзаева, Гүлбахша Алиядиновна

7

Авторефераттар


Влияние биологически активных веществ на повышение воспроизводительной функции коров в условиях Северо-Казахстанской области

Авторлар: Касеинов, Бакумбай Рахимжанович

8

Авторефераттар


Разработка региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (на примере Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Кушумбаев, Агибай Багыткиреевич

9

Авторефераттар


Роль кооперации в развитии агропромышленного комплекса (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Легостаева, Любовь Валентиновна

10

Авторефераттар


Солтүстік Қазақстанда жүнді және етті-жүнді қой тұқымдарынан өнім өндірудің селекциялық негіздері

Авторлар: Нарбаев, Серік
1-10 дан 55

Іздеу нәтижелерін нақтылау