Жол қосу1-10 дан 668


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Гигиеническая оценка и профилактика здоровья работников, занятых производством урана Шу-Сарысуйской урановорудной провинции

Авторлар: Оспанова, Айман Хожановна

Цель исследования - факторы риска, связанные с постоянным воздействием ионизирующих излучений работников, занятых на производстве урана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Түркістандағы басмашылар қозғалысының тарихнамасы

Авторлар: Байназарова, Бағлан Әшімбекқызы

Жұмыстың мақсаты: ХХ ғасырдың 1918 жылдарынан ХХI ғасырдың басына дейінгі кеңестік, шетелдік және тәуелсіз ел тарихнамасында жарияланған еңбектердегі қағидалар, тұжырымдар мен қорытындыларды бүгінгі тарихи көзқараспен талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Оңтүстік Қазақстанда өсірілетін ірі қара мал тұқымының сүт өнімділігін арттырудың селекциясы

Авторлар: Дауренбекова, Қатира Пазилбекқызы

Зерттеу мақсаты: Оңтүстік Қазақстанда өсірілетін қара-ала сиырдың селекциялық көрсеткіштерін бағалау арқылы, олардың жоғарғы сүт өнімді тиімді типтерін сұрыптау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Гигиенические аспекты профилактики стоматологических заболеваний у детей Южно-Казахстанской области

Авторлар: Орманов, Ергали Керимбекович

В работе изучены санитарно-гигиеническое состояние и факторы риска развития стоматологических заболеваний Южно-Казахстанской области. Разарабатываются меры их профилактики

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Повышение устойчивости развития монопромышленного города (на материалах среднего города Аксу)

Авторлар: Жетпысбаев, Сейсембай Калижанович

Целью диссертации стало исследование социо-эколого-экономической системы среднего монопромышленного города для разработки механизмов повышения устойчивости его развития

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Политическое значение идей Мустафы Чокая для консолидации туркестанского общества (стран Центральной Азии)

Авторлар: Садыкова, Бахыт Исаиновна

В диссертации проводится политологический анализ трудов одного из лидеров туркестанского национального движения Мустафы Чокая, увидевших свет в Европе (1921 -1941 гг.)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Перспективные стратегии развития хлопково-текстильной продукции в условиях экономического роста (на примере Южно-Казахстанской области), Экономикалық өсу жағдайындағы мақта-тоқыма өнімдерінің келешек стратегиялық дамуы (Оңтүстік Қазақстан мысалында), Perspective strategies of development of cotton-textile cotton products in the economic growth condition (based on South-Kazakhstan Oblast as example)

Авторлар: Колдасова, Лаззат Сапаровна

Целью диссертационной работы является теоретическое обоснование моделей экономического роста и разработка организационно-экономического механизма совершенствования управлением хлопково-текстильной промышленностью в ЮКО

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Оптимизация формирования грузовых вагонопотоков на примере Шымкентского отделения перевозок

Авторлар: Ауельбекова, Акмарал Балтабаевна

Оптимизация формирования грузовых вагонопотоков на примере Шымкентского отделения перевозок

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Приоритеты социальной поддержки сельского населения в условиях модернизации экономики (на примере Южно-Казахстанской области)

Авторлар: Абишова, Айжан Уринбасаровна

Предметом исследования являются экономические отношения в системе социальной поддержки сельского населения

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Әлеуметтік-экономикалық доминант жағдайында өнеркәсіп саласының даму стратегиясы (Оңтүстік Қазақстан облысы материалы негізінде)

Авторлар: Маханбетова, Ұлмекен Рахметуллаевна

Зерттеу мақсаты: Оңтүстік Қазақстан облысы дамуының жай-күйін жан-жақты зерттеу негізінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуде өнеркәсіп өндірісі тетіктерінің дамуын жетілдіру бойынша теориялық негіздемелер және ғылыми-тәжірибелік тұрғыдан ұсыныстар дайындау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 668

Іздеу нәтижелерін нақтылау