Жол қосу1-10 дан 214


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии в городе Астана с оценкой качества жизни больных и обоснованием путей оптимизации оказания специализированной медицинской помощи

Авторлар: Джумахаева, Алия Сериковна

В работе представлена эпидемиологическая характеристика эпилепсии в г. Астане. Предложены пути оптимизации оказания противоэпилептической помощи

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Ақмола облысының уран өндіретін өңірілерінде тіршілік ететін тышқан тәріздес кемірушілерді цитогенетикалық зерттеу

Авторлар: Алтаева, Нұрсұлу Закирияевна

Жұмыс мақсаты - Ақмола облысының уран өндіретін аймағында мекендейтін тышқан тәріздес кемірушілердің тіршілік ету ортасының радиациялық жағдайын зерттеу және оларға әсер ететін техногендік ластанудың цитогенетикалық салдарын бағалау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Ауыл әлеуметтік инфрақұрылымын инновациялық негізде дамыту механизмі (Ақмола облысының деректері негізінде)

Авторлар: Женсхан, Дарима

Зерттеу жұмысының мақсаты - ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымының біртұтас жүйесін құру мен оны инновациялық негізде дамытудың механизмін қалыптастыру бойынша тиісті ұсыныстар дайындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Сравнительная эффективность отвальной и безотвальной основной обработки темно-каштановой слабосолонцеватой почвы в сухой степи Целиноградской области

Авторлар: Прядка,В.В.

5

Авторефераттар


Фосфатный режим темно-каштановых почв Целиноградской области в связи с ипользованием минеральных удобрений под яровую пшеницу

Авторлар: Рылушкин, В.И.

6

Авторефераттар


Ранневесенняя обработка и предпосевная культивация почвы под яровую пшеницу в системе почвозащитного земледелия на южных карбонотных черноземах Целиноградской области

Авторлар: Скоробогатова, Вера Николаевна

7

Авторефераттар


Предпосевная обработка почвы на стерневых фонах в условиях Целиноградской области

Авторлар: Сулейменов, М.К.

8

Авторефераттар


Кулисы в посевах яровой пшеницы в полупустынной зоне Целиноградской области

Авторлар: Сылкимбеков, Х.Д.

9

Авторефераттар


Ақмола облысының уездік қалаларының өлкенің саяси-экономикалық және мәдени дамуындағы рөлі (ХІХ ғ. екінші жартысы - ХХ ғ. басы)

Авторлар: Утегенов, Марат Зеннатұлы

10

Авторефераттар


Вьюнок полевой и меры борьбы с ним в условиях сухой степи Целиноградской области

Авторлар: Утеулина, Р.Г.
1-10 дан 214

Іздеу нәтижелерін нақтылау