Жол қосу1-10 дан 56


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Разработка математических моделей государственного бюджета (на примере бюджета Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Шинтемирова, Айгуль Ураловна

В работе дано теоретическое обобщение необходимости использования математических моделей планирования и управления потоками бюджетных средств

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру (Солтүстік Қазақстан облысының материалдары бойынша)

Авторлар: Тұралин, Әміржан Зеледенұлы

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Ұлттық мектептер мен мұғалім кадрларының тың игеру жылдарындағы тағдыры (Солтүстік Қазақстан өңірі мысалында 1954-1970 жж.)

Авторлар: Турунтаева, Айкерим Амировна

Жұмыс мақсаты: тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Целиноград облыстарында қалыптасқан білім беру жүйесін экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларында болған өзгерістермен сабақтастыра талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы солтүстік қазақстанның қоғамдық - саяси өмірі

Авторлар: Сейтқасымов, Аманбай Асылбайұлы

5

Авторефераттар


Системы обработки паров под посев яровой пшеницы на обыкновенных карбонатных черноземах Северо-Казахстанской области

Авторлар: Стеценко, Василий Сидорович

6

Авторефераттар


Проблемы занятости населения в сельскохозяйственных формированиях (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Фадеев, Александр Александрович

Целью исследования, является разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию регулирования занятности сельского населения и рынка аграрного труда

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Совершенствование системы управления сбытом сельскохозяйственной продукции (на материалах Северо-Казахстанской области)

Авторлар: Омурзаков, Тюлюбек Казенович

Объектом исследования выступают совокупность экономических и организационных проблем возникающие в системе управления сбытом сельскохозяйственной продукции региона

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Солтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың құйрықты қылшық жүнді қозыларының өнімділігін арттырудың технологиясы

Авторлар: Анарбаев, Дарбек

9

Авторефераттар


Аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қаржылық аспектілері (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде)

Авторлар: Жолмырзаева, Гүлбахша Алиядиновна

10

Авторефераттар


Влияние биологически активных веществ на повышение воспроизводительной функции коров в условиях Северо-Казахстанской области

Авторлар: Касеинов, Бакумбай Рахимжанович
1-10 дан 56

Іздеу нәтижелерін нақтылау