Автор: Қожахметова, Мағира
Тақырып: Күннің алтын сынығы
Барлық беттері: 144