Автор: Нақысбеков, Оқас
Тақырып: Қазақ тілінің ауыспалы говоры
Барлық беттері: 179