Автор: Қалиақпаров, Ш.
Тақырып: Курск шайқасының қаһарманы
Барлық беттері: 58