Автор: Айташева, Зәуре Ғайнетдін - қызы
Тақырып: Өсімдіктердің сигналды трансдукциясы, Сигнальная трансдукция растений, Signal transduction in plants
Барлық беттері: 338