Автор:
Заглавие: "Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіптік білім берудің Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету туралы" тақырыбына арналған парламенттік тыңдаулардың материалдары, Материалы Парламентских слушаний на тему: "О законодательном обеспечении реализации Государственной программы технического и профессионального образования в Республике Казахстан"
Всего страниц: 179