Автор: Наурызбаев, Б.
Тақырып: Қазақ прозасындағы Б. Майлин дәстүрі
Барлық беттері: 184