Автор: Нұрахметұлы, И.
Тақырып: Топыраққа түскен сәулелер
Барлық беттері: 200