Автор: Жетпісқалиев, Серік Сапарұлы
Тақырып: Жетпісқалиевтің жетпіс жеті әңгімесі
Барлық беттері: 84