Автор: Жетпісқалиев, С. С.
Тақырып: Жанат Қасым жайлы сөз
Барлық беттері: 110