Автор: Қалиев, Ғ.
Тақырып: Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
Барлық беттері: 267