Автор: Құрманбеков, Беркін Жолмырзаұлы
Тақырып: Темір жәрмеңкесі
Барлық беттері: 66