Автор: Көшенова, Р.
Тақырып: Даланың дара дүлдүлі
Барлық беттері: 4