Автор: Джумалиев, Х.
Тақырып: Махамбет Утемисов
Барлық беттері: 114