Автор: Қалдыоразұлы, Қонаш
Тақырып: Жайлау жұлдыздары
Барлық беттері: 336