Автор: Айтаев, Бақадыр Сатыбалдыұлы
Тақырып: А.Г.Серебренников мұрағаты - патшалық Ресейдің Түркістан өлкесін отарлау саясатының тарихи дереккөзі (1840-1870 жж.)
Барлық беттері: 30