Автор: Түзубекова, Мадина Қоңратбайқызы
Тақырып: Қазақстан Республикасында инвестициялық үдерісті жетілдіру (Қарағанды облысының мысалында)
Барлық беттері: 30