Автор: Тажмагамбетов, Ерболат Абдукаримович
Тақырып: Оценка влияния эндогенных процессов на изменение геоэкологической ситуации при ликвидации рудника Текели
Барлық беттері: 25