Автор: Бекбусинова, Гүлнафиз Кенжебекқызы
Тақырып: Қазақстандағы адам әлеуеті дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері (Ақтөбе облысының материалдары бойынша)
Барлық беттері: 30