Автор: Каримова, Зульфиям Карим қызы
Тақырып: Мұса Сайрамидың "Тарих-и амнийа" шығармасы - Шығыс Түркістан халықтары тарихының дерек көзі (ХІХ ғасырдың екінші жартысы)
Барлық беттері: 31