Автор: Оспанов, Сапар Имангалиевич
Тақырып: Зороастризм идеяларының онтологиялық бастаулары: дінтанулық талдау
Барлық беттері: 47