Автор: Оразкулова, Калдыкуль Серикбаевна
Тақырып: Қазақ суретшілері шығармашылығындағы архетиптік образ бен ұжымдық бейсана: мәдени-философиялық талдау
Барлық беттері: 31