Автор: Серикбаев, Серик Кенесович
Тақырып: Жер ресурстарын пайдаланудың экология-экономикалық тиімділігін арттыру (Алматы облысы мысалында)
Барлық беттері: 28