Автор: Бимагамбетова, Гульнара Адилгиреевна
Тақырып: Ақтөбе қаласының техногенез жағдайындағы топырақ-өсімдік жүйесіндегі ауыр металдар және олардың қаланың экологиялық жағдайына әсері
Барлық беттері: 25