Автор: Алишарова, Гүлжазира Сакешовна
Тақырып: "Қой шаруашылығындағы шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру" (Алматы облысының мәліметтері негізінде)
Барлық беттері: 29