Автор: Тұрсымбекова, Закира Жамбылқызы
Тақырып: Автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін тиімдендіру (Алматы қаласы жағдайында)
Барлық беттері: 22