Автор: Бекпаев, К.
Тақырып: Сыр бойы
Барлық беттері: 28