Автор:
Тақырып: Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1966-1967, Қазақ ССР Гылым академиясы шығарған кітаптардың көрсеткіші. 1966-1967
Барлық беттері: 843