Автор: Абдрахманов, С. А.
Тақырып: Топонимика Казахстана: транслитерация и этимология названий, Қазақстан Республикасы: атаулардың транслитерациясы мен этимологиясы
Барлық беттері: 185