Автор: Тапалова, Ә.
Тақырып: Қыран ғұмыр
Барлық беттері: 216