Автор: Самашев, З.
Тақырып: Берел, Berel
Барлық беттері: 482