Автор: Әшімханұлы, Дидахмет
Тақырып: Сары самауыр
Барлық беттері: 338