Автор: Акишев, Кемаль Акишевич
Тақырып: Позднесредневековый Отрар
Барлық беттері: 350