Автор: Әлмашұлы, Жолтай
Тақырып: Сұлтанбек Қожанұлы
Барлық беттері: 129