Автор: Әлпейісова, Камал Әбілқасымқызы
Тақырып: Айтылмаған әңгіме
Барлық беттері: 250