Автор: Омарұлы, Б.
Тақырып: 11-ші қаламұш
Барлық беттері: 342