Автор: Урматова, А. Н.
Тақырып: Масса ауысу аппараттарының көпсатылы каналдарындағы газ-тамшы қоспасының динамикалық параметрлерінің таралымын математикалық модельдеу
Барлық беттері: 106