Автор: Ділманов, Б. М.
Тақырып: Жалпы және бейорганикалық химия практикумы
Барлық беттері: 324