Автор: Şaxanov, B.
Тақырып: Böyük çölün hekayәlәri
Барлық беттері: 182