Автор: Қорғанбеков, Б. С.
Тақырып: "Шора батыр" эпосы: нұсқалары, генезисы, тарихылығы
Барлық беттері: 306